PHONG THỦY KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ.

Không có ông thầy phong thủy nào mà giại quyết cho các bạn như ý được cả, có tốt hay chăng là do chính gia chủ, ngay nhân đời nầy hay nhiều đời trước đã tạo nhiều phước thiện quả tốt lành sẽ trổ ngay đời nầy hoặc đời sau, nhân tố thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu.Một căn nhà đẹp có phong thủy là tạo cho gia chủ sống tốt, trầm tỉnh, tâm không phong ba bảo táp nhằm nhìn lại mình soi rọi lại mình, sửa lại mình đồng thời tạo phúc lành cho bản thân .

Tôi lấy ví dụ : trong thế gian thì mổi người lãnh 1 trong 3 chứng bịnh:

 a- bịnh do thời đại khoa học lây nhiễm ( phải đi bác sỷ .Nếu không khỏi bệnh thì có thể rơi qua cái bệnh thứ a và b

b-Do đời trước sát sanh quá nhiều ( phải làm việc phước, phóng sanh và ăn năng sám hối, cầu cho cac con vạt mà do chúng ta sát hai được tái sinh hoặc giảng sanh thì chúng ta mới thoát khỏi đau bệnh)

c- Bệnh do nhà sai phong thủy ( sửa nhà thì khỏi bệnh).

 sửa nhà mà hết bệnh thì bệnh a, và b ta không vướn.Nếu sửa nhà mà không khỏi bệnh thì ta bị vướn vào một trong bệnh 2 cái  bệnh a, b. Nói chung những người làm quá nhiều phước lành thì không khi nào họ lại gặp họa cũng như trong cuộc sống của họ cũng chẳn thiếu thứ gì.Ông thầy phong thủy chỉ là ông thầy tới khai thị cho mình thôi, có phúc thì nhà làm chơi cũng trúng thật, không tìm thầy cũng có thầy giỏi, hết phúc rồi, dù có tìm thầy cũng chẳn gặp, nếu có gặp thì chỉ  gặp quỉ vương thôi.


phong thủy

THƯỚC LỔ BAN

HOA KIỂNG

ẢNH

LỊCH ÂM DƯƠNG XEM

PHONG CẢNH ĐẸP